top of page

Saksen

Meer dan duizend jaar geleden leefden er drie stammen in wat nu bekend staat als Engeland. deze boeren strijders stonden ook wel beter bekend als de Angle, Saksen en Jute. De eerste twee waren de grootste.

bottom of page